Produkty

WCHA (węglan cyklohexyloaminy)

WCHA (węglan cyklohexyloaminy)

Zakres stosowania:

Lotny inhibitor korozji WCHA (węglan cyklohexyloaminy) przeznaczony jest do:Sposób użycia:

Ochrona antykorozyjna kotłów, zbiorników i konstrukcji stalowych:Własności lotnego inhibitora:

Biały lub jasnokremowy proszek o temperaturze topnienia 110 oC, posiadający charakterystyczny zapach aminy. Bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie i alkoholu. Wzór chemiczny - C13H26N2O2. Prężności par związku wynoszą; 20 oC – 0,001  Tor, 25 oC – 0,394  Tor, 55 oC – 8,0  Tor. Wykazuje dużą łatwość stosowania. Nie wymaga specjalnego oczyszczania i przygotowania powierzchni. Produkt palny. Klasa toksyczności – 4.
 Gwarancje:

Przy zastosowaniu metody suchej konserwacji lotnym inhibitorem gwarantowane ubytki korozyjne mierzone metodą grawimetryczną nie większe od 0,005 mm/roku.
 Opakowania:

Lotny inhibitor korozji WCHA dostępny jest w pojemnikach PE, PVC netto: 5 kg, 10 kg.
 Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje o właściwościach oraz zagrożeniach wynikających ze stosowania preparatu znajdują się w karcie charakterystyki.