Produkty

Preparat PW EKO 2015

Preparat PW EKO 2015

Zakres stosowania:

Wodny roztwór środków powierzchniowo-czynnych przeznaczony do:

Używany zgodnie z instrukcją nie powoduje uszkodzeń oczyszczanych powierzchni, jest bezpieczny dla stopów metali. Nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz dla pracowników.
 Sposób użycia:

Mycie i płukanie instalacji po montażu:Tabele rozcieńczeń:

Mycie i odtłuszczanie wewnętrznych powierzchni instalacji:

Czyszczenie powierzchni zewnętrznych urządzeń z pyłów, smarów i innych zanieczyszczeń;:Opakowania:

Preparat PW EKO 2015 dostępny jest w kanistrach i beczkach PE poj. 20 dm3, 30 dm3 , 60 dm3
 Dodatkowe informacje: