Produkty

Preparat EKOKOR 7

Preparat EKOKOR 7

Preparat EKOKOR 7 został opracowany w celu ochrony przed korozją układów, w których czynnikiem obiegowym jest woda demineralizowana lub roztwory glikoli w wodzie demineralizowanej.

EKOKOR 7 jest preparatem praktycznie nie zawierającym składników agresywnych (żrących lub szkodliwych), co uwidoczniono w karcie charakterystyki preparatu zgłoszonej w PZH.

Skuteczność działania preparatu przebadano w temperaturze otoczenia (20oC) oraz w temperaturze do 90oC przy wykluczeniu kontaktu roztworów z tlenem z powietrza, co jest szczególnie istotne w przypadku roztworów glikoli.

Badano efektywność ochrony stali węglowej, miedzi i stopów aluminium oraz układów mieszanych. Stosowano dawki preparatu od 0,5 do 3,0 kg/tonę roztworu obiegowego.

Dla stali, miedzi oraz układów stal - miedź uzyskano praktycznie całkowite wyeliminowanie procesów korozyjnych.

Obecność w układzie elementów ze stopów aluminium zmniejsza działanie ochronne preparatu EKOKOR 7, szczególnie wyraźnie dla elementów stalowych.

Preparat daje mniejszą ochronę korozyjną w obecności stopów glinu.

Wykonano też wyrywkowe badania dla wód zasolonych - skuteczność ochrony przed korozją była wyraźnie niższa niż dla wody demineralizowanej i zależała od indywidualnego składu surowej wody.

Zależnie od indywidualnych wymagań można regulować właściwość określaną jako rezerwa alkaliczna roztworów glikolowych.

Ze względu na małą szkodliwość i agresywność chemiczną składników preparatu EKOKOR 7 przepracowane roztwory obiegowe z jego zawartością nie będą zakłócały pracy niespecjalistycznych oczyszczalni ścieków i po uzgodnieniu z operatorem będą mogły być zrzucane do oczyszczalni.