Produkty

MDL Dwutlenek chloru

MDL Dwutlenek chloru

Nazwa handlowa produktu: MDL DWUTLENEK CHLORU, stabilizowany roztwór 5%

Wzór chemiczny: NaClO2
Zastosowanie: dezynfekcja i uzdatnianie wody pitnej i przemysłowej

Preparat posiada atest higieniczny nr HK/W/0658/01/2004 wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

Preparat MDL DWUTLENEK CHLORU jest przeznaczony do dezynfekcji wody pitnej i wody przemysłowej. Dezynfekcja ciągła za pomocą dwutlenku chloru, to metoda która zgodnie z opinią PZH powoduje, iż podczas procesu utleniania przy jego użyciu powstają mniej szkodliwe dla zdrowia związki niż przy zastosowaniu chloru gazowego.

Działanie dwutlenku chloru jest również bardziej skuteczne w przypadku dużej zawartości w wodzie substancji organicznych, ponieważ rozkłada on związki pierścieniowe. Właściwości bakteriobójcze dwutlenku chloru przy pH 7,0 nie odbiegają od siły działania chloru, a przy pH 7,5 – 7,5 przewyższają ją, dotyczy to również bakterii z rodzaju Legionella.

Zanieczyszczeniu instalacji wodnej sieci wodociągowej bakteriami z rodzaju Legionella sprzyja powstawanie zastoin wody, narastanie biofilmu na wewnętrznej powierzchni rur, obecność osadów, korozja. Z tego względu niezmiernie ważne jest okresowe czyszczenie zbiorników na wodę obejmujące mechaniczne usuwanie kamienia, osadów i rdzy oraz dezynfekcje.
 Zalety stosowania: