Produkty

MDL Aqua

MDL Aqua

Zastosowanie:

Urządzenie MDL AQUA służy do dezynfekcji wody zimnej, a także wody ciepłej w celu likwidacji zagrożenia dla zdrowia występowaniem bakterii Legionella pneumophila. Urządzenie MDL AQUA ma zastosowanie w takich obiektach jak: obiekty służby zdrowia (szpitale, sanatoria), obiekty użyteczności publicznej (hotele, motele, ośrodki wypoczynkowe), obiekty mieszkaniowe. MDL AQUA można stosować wszędzie tam, gdzie występuje zagrożenie występowania bakterii Legionella pneumophila.

W szczególności zalecane jest do dezynfekcji wody:

W zależności od zużycia wody można stosować następujący typoszereg urządzeń:Budowa:

Urządzenie MDL AQUA składa się :Montaż:

Urządzenie MDL AQUA montuje się na wejściu zimnej wody do podgrzewacza ciepłej wody lub wejściu na wymiennik ciepłej wody w węźle.

Montaż polega na podłączeniu króćców z rur PP wychodzących z obudowy urządzenia do instalacji zgodnie ze strzałką na obudowie. Urządzenie MDL AQUA należy podłączyć do instalacji elektrycznej.

Przewód elektryczny jest zakończony wtyczką 230V ze stykiem ochronnym.
 Zalety w stosowaniu:

Urządzenie MDL AQUA jest bezpiecznym urządzeniem do dezynfekcji m.in. ciepłej wody, w przeciwieństwie do urządzeń wytwarzających w reaktorach dwutlenek chloru. W naszym urządzeniu nie występują reakcje chemiczne w celu wytworzenia dwutlenku chloru. W MDL AQUA dwutlenek chloru – ditlenek chloru występuje w postaci m.in. 5% roztworu, który jest dozowany do instalacji ciepłe wody.

Alternatywne rozwiązana stosowane na rynku bazują na generatorze dwutlenku chloru, który w postaci gazowej jest związkiem wybuchowym. W stanie czystym lub w wysokich stężeniach rozkłada się wybuchowo na pierwiastki pod wpływem światła, sprężenia lub po niewielkim ogrzaniu. Można nim manipulować, jeśli jego stężenie w powietrzu nie przekracza 15%. Gaz ten jest również silnym utleniaczem.

MDL AQUA dozuje ustabilizowany roztwór nie stwarzający żadnego zagrożenia w stosowaniu.

Urządzenie ma możliwość przekazywania danych o pracy i awarii na odległość.