Produkty

Hydramina NT-Z

Hydramina NT-Z

Zastosowanie: Preparat przeznaczony do korekcji obiegu wody w układzie chłodzenia i klimatyzacji

Zwiększenie efektywności i niezawodności eksploatacyjnej urządzeń chłodzących i klimatyza-cyjnych można osiągnąć na drodze doskonalenia rozwiązań konstrukcyjnych, jak i drogą poprawy wymiany ciepła i efektywności procesów hydrodynamicznych.

Jednym z efektywnych sposobów poprawy ekonomiki pracy instalacji energetycznych jest zapewnienie wysokiej jakości czynnika obiegowego, między innymi przez dawkowanie odpowiednich korygentów, a przez to stworzenia takiego środowiska, by procesy korozyjne i osadotwórcze były minimalizowane.

Stosowane dotychczas sposoby korekcji szczególnie obiegów wody chłodzącej wykazują szereg niedoskonałości, w tym występowanie podosadowej korozji galwanicznej, korozji ługowej i naprężeniowej oraz odkładanie się osadów na powierzchniach wymiany ciepła. Prowadzi to do pogorszenia sprawności pracy oraz wzrostu zużycia energii na przetłaczanie. Następstwem tych zjawisk są: mniejsza sprawność wymiany ciepła, większe naprężenia termiczne metalu oraz wzrost awaryjności.

Udoskonalenie technologii obróbki wody poprzez zastosowanie nowych jakościowo korygentów, pozwoli na praktycznie bezinwestycyjne zwiększenie sprawności instalacji ,co ma kapitalne znaczenie dla efektów ekonomicznych, jakości produkcji i trwałości urządzeń.

HYDRAMINA NT-Z jest wysokoefektywnym, wielofunkcyjnym preparatem do korekcji obiegów wody chłodzącej i klimatyzacji.

HYDRAMINA NT-Z zawierają odpowiednio dobraną mieszaniną amin soli kwasów organicznych, dzięki czemu jej zastosowanie umożliwia regulację kinetyki korozji zarówno na powierzchniach wymiany ciepła, jak również w przestrzeniach aparatów, rur i oprzyrządowania w dalszej odległości od wymienników. Pozwala to na zmniejszenie szybkości rozwoju korozji w całym układzie, do którego dawkowany jest odpowiednio dobrany preparat.

HYDRAMINA NT-Z - (dawka od 250 do 1000 ppm w wodzie obiegowej) do korekcji zamkniętych obiegów wody chłodzącej, klimatyzacji i konserwacji postojowej.

Przeciwdziała powstawaniu osadów eksploatacyjnych, chroni przed korozją, neutralizuje wpływ rozpuszczonego w wodzie dwutlenku węgla, a także reguluje odczyn pH.

HYDRAMINA NT-Z może być stosowana do obiegów wykonanych ze stali węglowych austenitycznych miedzi lub stali węglowej ocynkowanej.