Produkty

Glikolim

Glikolim

Zastosowanie: Płyn do instalacji klimatyzacji, chłodzenia i instalacji solarnych

Glikoklim jest przeznaczony do napełniania instalacji chłodniczych., klimatyzacyjnych, grzewczych i solarnych oparty na wodnym roztworze glikolu etylenowego.

Informacje o płynie:

Płyn w swoim składzie zawierają inhibitory korozji stali węglowych, stopowych, miedzi i jej stopów, ponadto dodawane są do nich biocydy eliminujące życie biologiczne oraz związki alkaliczne spowalniające proces rozkładu glikoli oraz wiążące produkty tego procesu. Dzięki zastosowaniu oferowanych płynów wyeliminowane zostają zjawiska korozji i odkładania się na powierzchniach instalacji osadów i szlamów. Glikoklim zapewnia według skali przyjętej w normie PN -78/H-04608 minimum drugi stopień odporności na korozję dla stali węglowych ( tj. ubytki korozyjne nie większe niż 0,005 mm/rok), dla stali stopowych, miedzi i jej stopów pierwszy stopień odporności na korozję ( tj. ubytki korozyjne nie większe niż 0,001 mm/rok). Płyn jest obojętny dla wszystkich tworzyw sztucznych z których wykonywane są instalacje (polichlorek winylu PVC, polietylen PE, polipropylen PP) oraz materiałów stosowanych powszechnie do uszczelnień instalacji klimatyzacji, chłodniczych i ciepłowniczych.

Glikoklim jest produktem wielosezonowym, przeznaczonym do stosowania w układach chodzących, grzewczych i klimatyzacji, przeznaczony do pracy w temperaturach od -30 do 105 oC. Gikoklim posiada REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB nr RT ITB-1171/2017 Instytutu Techniki Budowlanej.
 Produkowany jest w trzech wersjach:
 

Lp.

Odmiana płynu

Temperatura krystalizacji, oC

Gęstość, g/cm3

1.

Glikoklim  -35 oC

≤ -35

≥ 1,070

2.

Glikoklim  -25 oC

≤ -25

≥ 1,059

3.

Glikoklim  -20 oC

≤ -20

≥ 1,052

Okres użytkowania wynosi minimum 5 lat, pod warunkiem, że nie będzie on rozcieńczany wodą, mieszany z innymi płynami lub glikolem.

Płyny sprzedawane są w pojemnikach UN wykonanych z polietylenu o pojemnościach 30, 120 i 1000 dm3. Istnieje również możliwość dostarczenia płynu luzem w cysternach drogowych.

Dla układów technologicznych, gdzie przy wymianie płynu gdy zachodzi konieczność usunięcia produktów korozji i osadów eksploatacyjnych dysponujemy kompletnymi instalacjami pomocniczymi do oczyszczania chemicznego. Chemiczne oczyszczania wymienników ciepła i instalacji technologicznych wykonujemy od 1988 roku. Nasza Spółka posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, decyzja nr UDT Nr CH -07- 04/3 – 09 do wykonywania prac w zakresie chemicznego oczyszczania i trawienia urządzeń ciśnieniowych.